Zavřít


Dětský pěvecký sbor ve Křtinách

Dětský pěvecký sbor ve Křtinách


Dětský pěvecký sbor v Křtinách

Vážení rodiče,

nabízíme v rámci ZUŠ dětský pěvecký sbor, který probíhá v Křtinách ve středu vždy od 15:15 do 16 hodin v učebně 9.B - v tzv. hudebně. Sbor vyučuje Iveta Moťková, Dis. a těší se na nové zpěváky a zpěvačky. Návštěva sboru je bezplatná. Děti by mohly být uvolněny z družiny a pak jít domů.

Pokud máte o tuto nabídku zájem, neváhejte ji využít.

Mgr. Kateřina Veselá - zástupkyně ředitele