Zavřít


Dotazník - strategie rozvoje naší obce

Dotazník - strategie rozvoje naší obce


Vážení spoluobčané,

obracím se na Vás s prosbou o spolupráci při zpracování Strategie rozvoje naší obce. Jde o dlouhodobý plán rozvoje, který je zároveň důležitým předpokladem pro úspěšné čerpání státních i evropských dotací na realizaci nejrůznějších projektů. Tímto Vás chceme oslovit s žádostí o zodpovězení krátkého dotazníku, který nám pomůže zjistit, co Vás nejvíce trápí a následně tyto požadavky zahrnout do strategického plánu.

Moc děkuji za Vaši spolupráci

Pavel Malík, starosta obce