Zavřít


Kontejnery na velkoobjemový odpad

Kontejnery na velkoobjemový odpad


Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v sobotu 29. 4. 2017, a to:

- u obchodu Včela,

- u tenisových kurtů v Černém lese.

Odpad je možno do kontejnerů ukládat v sobotu od 8 do 11 hodin a je do nich zakázáno vhazovat elektrozařízení, barvy, laky, pneumatiky a stavební odpad.

Pro odvoz velkoobjemového odpadu z domácností je možno použít obecní traktor, v případě zájmu kontaktujte starostu obce Pavla Malíka na telefonu 724 186 386.