Zavřít


Mimořádný svoz komunálního odpadu v Černém lese a důrazné upozornění neukázněným řidičům v obci

Mimořádný svoz komunálního odpadu v Černém lese a důrazné upozornění neukázněným řidičům v obci


Z důvodu neukázněnosti některých spoluobčanů a nerespektování zákazu obecního úřadu týkajícího se stání vozidel na chodnících a místních komunikacích v celé obci nebylo dnes možno svozovou firmou vyvézt komunální odpad v Černém lese. 

Náhradní termín pro vývoz je stanoven na pátek 8. 2. 2019.

Tímto opětovně a důrazně žádám majitele vozidel, která jsou zaparkována na chodnících a místních komunikacích v obci, aby tato byla neprodleně přeparkována v rámci vlastních pozemků. Obecní zaměstnanci nejsou v tomto případě schopni zajistit kvalitní údržbu místních komunikací a chodníků v obci.

V případě nerespektování tohoto zákazu bude obec nucena předat tyto přestupky do správního řízení.

Pavel Malík, starosta obce