Zavřít


Sběr a odvoz nebezpečného odpadu, elektrozařízení a velkoobjemového odpadu

Sběr a odvoz nebezpečného odpadu, elektrozařízení a velkoobjemového odpadu


Svoz se skuteční v sobotu 25. 11. 2017.

Kontejner pro velkoobjemový odpad bude přistaven u obchodu Včela a pro nebezpečný odpad a elektrozařízení u obchodu Včela od 8:00 do 8.20 hodin a na Sokolském hřišti od 8:25 do 8:45 hodin.

Pro odvoz velkoobjemového odpadu z domácností je možno použít obecní traktor, v případě zájmu kontaktujte starostu obce Pavla Malíka na telefonu 724 186 386.