Zavřít


Sběr a odvoz nebezpečného odpadu, elektrozařízení a velkoobjemového odpadu

Sběr a odvoz nebezpečného odpadu, elektrozařízení a velkoobjemového odpadu


Svoz se skuteční v sobotu 9. 6. 2018.

Kontejnery pro velkoobjemový odpad budou od 9 do 11 hodin přistaveny u obchodu Včela a v Černém lese u kruhového objezdu a pro nebezpečný odpad a elektrozařízení u obchodu Včela od 8:00 do 8.20 hodin a na Sokolském hřišti od 8:25 do 8:45 hodin,

Pro odvoz velkoobjemového odpadu z domácností je možno použít obecní traktor, v případě zájmu kontaktujte starostu obce Pavla Malíka na telefonu 724 186 386.