Zavřít


Soutěž o nejhezčí předzahrádku

Soutěž o nejhezčí předzahrádku


Vážení spoluobčané,

o letošním vítězi v soutěži o nejhezčí předzahrádku máte možnost rozhodnout svými hlasy Vy.

Vytipovali jsme pro Vás šest předzahrádek, ze kterých je potřeba vybrat dvě nejhezčí.

Fotografie finalistů jsou vyvěšeny na úřední desce u obecního úřadu a na obecních stránkách v sekci „Aktuálně“.

Každá ze šesti předzahrádek je označena písmenem A až F, Vaše dva vítězné tipy napište jako odpověď tohoto mailu ve formě např. „předzahrádky A, B“ (dle vašeho uvážení) a zašlete na e-mail info@bukovinka.cz do 14. 7. 2019. Dále máte možnost zvolit formu hlasovacího lístku, který je součástí tohoto oznámení. Na hlasovacím lístku označte do kolonky „váš tip“ křížkem dvě Vámi vybrané předzahrádky. Takto vyplněný lístek vhoďte do obecní schránky nebo předejte na obecním úřadu.

 

předzahrádka

Váš tip ( x)

A

 

B

 

C

 

D

 

E

 

F

 

 

Vaše číslo popisné: ……………………….

Pavel Malík – starosta obce