Zavřít


Upozornění pro pejskaře

Upozornění pro pejskaře


V obci byly umístěny koše na psí exkrementy, žádáme občany, kteří venčí své psy na veřejných prostranstvích, aby tyto koše využívali a uklízeli exkrementy po svých psech. V případě přistižení nezodpovědného majitele psa může být přestupkovou komisí uložena pořádková pokuta. Chceme přece mít obec hezkou a uklizenou.

Starosta obce