Zavřít


Upozornění Tělovýchovné jednoty Bukovinka

Upozornění Tělovýchovné jednoty Bukovinka


Žádáme členy TJ Bukovinka, kteří nejsou organizování v žádném sportovním oddílu, aby zaplatili do 15. 2. 2020 základní členský příspěvek ve výši 200,- Kč.

Způsob platby:

- převodem: číslo účtu 2401341809/2010, variabilní symbol: den, měsíc a poslední dvojčíslí roku narození (příklad: narozen 10. 5. 1973 - VS 100573, narozena 3. 4. 1972 - VS 030472), do poznámky pro příjemce uvést jméno.

- hotově: každý den po telefonické domluvě s paní Evou Bartákovou na telefonu 602 510 939.

TJ Bukovinka