Zavřít


Upozornění - zákaz vykonávání hlučných činností

Upozornění - zákaz vykonávání hlučných činností


Vážení spoluobčané,

upozorňujeme, že o státem uznaných státních svátcích a nedělích je zakázáno vykonávat hlučné činnosti, například sekání trávy, řezání dřeva a jiné.

Tento zákaz je dán obecně závaznou vyhláškou č. 1/2003, článek 6.

 Buďte, prosím, ohleduplní ke svým sousedům a ke svému okolí.

Pavel Malík, starosta