Zavřít


Výzva k úhradě členských příspěvků TJ Bukovinka - oprava

Výzva k úhradě členských příspěvků TJ Bukovinka - oprava


Výzva k úhradě členských příspěvků

 

TJ Bukovinka z.s. výzývá všechny své členy k úhradě členských příspěvků za rok 2022.

Výše příspěvků se nemění, zůstává tato:

 

Člen TJ bez účasti v oddílu                  200,- Kč

Člen oddílu mladší 18let                       500,- Kč

Člen oddílu důchodce                        500,- Kč

Člen oddílu starší   18let                       800,- Kč

 

 

Způsoby úhrady:

 

v hotovosti: po dohodě u Lenky Hlouškové (mobil 608425132)

 

bank. převodem na účet: 2401341809/2010 - variabilní symbol: datum narození ve tvaru: den, měsíc  a poslední dvojčíslí roku narození (příklad - datum narození: 4. 3. 1982 – VS 040382) 

Do poznámky pro příjemce uveďte, prosím, jméno a příjmení.

 

Příspěvky je nutné uhradit do 30. 11. 2022.

 

Tomáš Hloušek, předseda TJ Bukovinka