Zavřít


Změna termínu - uzavírka komunikace Pístovice - Drnovice

Změna termínu - uzavírka komunikace Pístovice - Drnovice


Ve dnech 12. - 30. 9. 2022 bude z důvodu opravy krajské komunikace III/37365 Pístovice - Drnovice probíhat úplná uzavírka vyjma autobusů hromadné přepravy osob. Jedná se o opravu povrchu vozovky v úseku mezi obcí Pístovice a křižovatkou se silnicí II/379.

Bude umožněn průjezd linkových autobusů, pouze o víkendech 17. - 18. 9. a 24. - 25. 9., kdy bude probíhat pokládka asfaltových vrstev, bude vyloučen provoz i pro autobusovou dopravu.