Zavřít


Dětská skupina Bukovinka II

Dětská skupina Bukovinka II

 

 

Název projektu

Dětská skupina Bukovinka II

Reg. č. projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008366

Doba realizace: 1. 7. 2018 - 30. 6. 2020

Celkové způsobilé výdaje: 2.462.400,- Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

E-mail: detskaskupina@bukovinka.cz

Telefon: 732 529 298

Provozní řád Dětské skupiny Bukovinka