Zavřít


Dětská skupina Bukovinka III

Dětská skupina Bukovinka III

 

 

Název projektu

Dětská skupina Bukovinka III

Reg. č. projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016278

Doba realizace: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2021

Celkové způsobilé výdaje:1.357.740,- Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

E-mail: detskaskupina@bukovinka.cz

Telefon: 732 529 298

 

Cílem projektu je zajistit navazující provoz dětské skupiny o celkové kapacitě 12 dětí.

Plán výchovy a péče Dětské skupiny Bukovinka

Provozní řád Dětská skupina Bukovinka III