Zavřít


Komunální odpad

Komunální odpad

Základní informace

  • poplatek Kč 500,-- ročně za osobu s trvalým pobytem, osvobozeni jsou poplatníci, kteří mají sídlo v ohlašovně Obecního úřadu v Bukovince, děti v roce narození a občané umístění v ústavech sociální nebo zdravotní péče,
  • poplatek Kč 500,-- ročně za nemovitost určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba,
  • úleva Kč 100,-- se poskytuje občanům, kteří se dožívají v roce splatnosti 70 let a více,
  • splatnost poplatku je do 28. 2. daného roku,
  • termín svozu směsného komunálního odpadu je 1x za 14 dní - sudé pondělky,
  • svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 2x ročně, oznamováno plakáty, na stránkách obce a hlášením obecního rozhlasu,
  • stanoviště sběrných nádob pro tříděný odpad: u prodejny "Včela", na "Dolním konci" obce, Trafo Pindula, příjezd do lokality Černý les a za Společenským domem.