Zavřít


Projekty vybudované s finanční podporou ze státních a evropských prostředků

Projekty vybudované s finanční podporou ze státních a evropských prostředků

Přístavba budovy mateřské školy v Bukovince, k. ú. Bukovinka, parc. č. 74, 180/2, 180/5

 

Cílem projektu je zajištění dostatečné kapacity dostupného zařízení pro předškolní vzdělávání ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou. Dále je cílem v souvislosti s navýšením kapacity zařízení pro předškolní vzdělávání umožnit rodičům dětí z MŠ navýšit časový prostor pro pracovní a jiné aktivity. Cílů projektu bude dosaženo nástavbou stávající budovy mateřské školy a rozšířením kapacity o 24 dětí.

Projekt Přístavba budovy mateřské školy v Bukovince, k. ú. Bukovinka, parc. č. 74, 180/2,180/5 je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009905

Termín realizace projektu: 2015–2021

Oprava vpusti 2021 - dotace JMK