Zavřít


Registrace firmy

Registrace firmy do katalogu "OČKO"

 

Logo ve formátu JPGObrázky prosíme vkládejte ve formátu JPG

Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním svých osobních údajů (např. mobilní a telefonní číslo, adresy ev. fotografií), které tímto dobrovolně poskytuji obci Bukovinka, IČ: 00532100, se sídlem Bukovinka čp. 126, PSČ 679 05 Křtiny, zastoupené starostou obce panem Pavlem Malíkem, a to výlučně pro účely uveřejnění mého inzerátu - nabídky prací, služeb nebo zboží pro občany obce Bukovinka.

Souhlas uděluji na nezbytně nutnou dobu, po kterou bude třeba zpracování mých osobních údajů jmenovanou obcí.

Před udělením tohoto souhlasu jsem byl/a poučen o účelu jeho použití i o možnosti tento souhlas k nakládáním s osobními údaji ze strany obce kdykoli písemně odvolat.

Souhlas se vydává podle čl. 6, bod 1, písm. a) nařízení EP a R č. 2016/679„ O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů“ (GDPR).

Souhlasím s výše uvedeným sdělěním