Zavřít


Návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje JMK a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 na udržitelný rozvoj území

Návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje JMK a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 na udržitelný rozvoj území