image

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Obecní služby > Komunální odpad

Komunální odpad

Základní informace

 • Poplatek Kč 600,-- ročně za osobu s trvalým pobytem, osvobozeni jsou poplatníci, kteří mají sídlo v ohlašovně Obecního úřadu v Bukovince, děti v roce narození a občané umístění v ústavech sociální nebo zdravotní péče.
 • Poplatek Kč 600,-- ročně za nemovitost určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba.
 • Úleva Kč 100,-- se poskytuje občanům, kteří se dožívají v roce splatnosti 70 let a více a mají v Bukovince trvalý pobyt,
 • Splatnost poplatku je do 28. 2. daného roku.
 • Termín svozu směsného komunálního odpadu je 1x za 14 dní - liché středy.
 • Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 2x ročně, oznamováno plakáty, na stránkách obce a hlášením obecního rozhlasu.
 • Stanoviště sběrných nádob pro tříděný odpad: u prodejny "Včela", na "Dolním konci" obce, Trafo Pindula, příjezd do lokality Černý les, kurty v Černém lese a za Společenským domem.

Sběrné dvory firmy Respono Vyškov

Kontakty na jednotlivé sběrné dvory

Zdarma je do nich možno odevzdat:

 • Biologicky rozložitelný odpad (odpady ze zahrad, ze zeleně atd.)
 • Elektrozařízení (televize, rádia, DVD přehrávače, mrazničky, mikrovlnné trouby, fritézy, zářivky atd.)
 • Nebezpečné odpady (plechovky od barev, barvy, lepidla atd.)
 • Objemné odpady (koberce, matrace, nábytek atd.)
 • Využitelné odpady (sběrový papír, PET lahve, obalový polystyren, sklo atd.)

Za úplatu je možné odevzdat:

 • Pneumatiky
 • Stavební a demoliční odpady (cihly, keramika, dveře, okna, bytová jádra atd.)