image

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Koncepce rodinné politiky 2024-2030

Koncepce rodinné politiky 2024-2030: Bukovinka domovem pro všechny

Koncepční materiál obce vznikal přes rok a půl na platformě Výboru pro rodinu a seniory a byl schválen zastupitelstvem na zasedání 6. května 2024.

Obec Bukovinka (5).png

Koncepce rodinné politiky obsahuje 7 základních pilířů:

1. Rozvoj komunitního života

 • údržba stávajícího zázemí pro komunitní život a jeho rozvoj v souladu s potřebami občanů všech věkových skupin
 • podpora místních spolků a aktivních občanů
 • posilovat zapojení seniorů do komunitního života prostřednictvím MŠ a knihovny
 • udržet a dle možností rozšiřovat nabídku obecních komunitních akcí

 2. Podpora rodin s dětmi

 • Rozvoj místní MŠ, vč. podpory zapojení rodičů prostřednictvím školského výboru
 • podpora spádové ZŠ Bukovina dle možností obce a potřeb školy
 • organizace příměstských táborů
 • rozvoj volnočasových aktivit pro děti s rodiči i bez nich

 3. Podpora aktivního stárnutí

 • Organizovat pravidelné fyzické, kulturní a vzdělávací aktivity speciálně určené pro seniory
 • Podporovat vznik klubu aktivních seniorů
 • Podporovat přenos znalostí a dovedností starší generace mladším a naopak
 • Podpora samostatného života (podpora asistenčních služeb v Bukovince rozvoj digitálních dovedností)

 4. Zdravotní péče a preventivní programy

 • podpořit dostupnost zdravotní péče v Bukovince a okolí
 • organizovat kurzy první pomoci
 • zajistit funkční defibrilátor v obci

5. Bezpečnost v obci

 • budovat infrastrukturu obce (chodníky, lavičky, odpočívadlo)
 • zvyšovat dopravní bezpečnost v obci
 • organizovat osvětové aktivity ve spolupráci s bezpečnostními složkami

6. Podpora poradenských a sociálních služeb

 • podporovat aktivity a služby k podpoře psychického zdraví
 • podporovat vzdělávací aktivity a služby k tématu zdravá výchova dětí
 • podporovat mediální výchovu a digitální dovednosti

7. Zapojení občanů všech věkových kategorií do rozhodovacích procesů

 • pravidelně podstupovat audit Family-friendly Community
 • zajistit reprezentativní zastoupení věkových skupin obyvatel ve Výboru pro rodinu a seniory
 • umožnit rodinám s malými dětmi účast na zásadních jednáních obce zajištěním hlídání dětí
 • zapojit občany do vytváření obecního rozpočtu (participativní rozpočet)
 • větší podpora zapojení mládeže do obecních věcí (kulatý stůl apod.)

Celý dokument ke stažení zde.