image

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Popis úřadu, zastupitelstvo > Školský výbor

Školský výbor

Školský výbor zřídilo zastupitelstvo na návrh místostarostky Mgr. Anety Majerčíkové dne 21. 12. 2022. Jeho cílem je prohloubit výměnu informací a spolupráci mezi skupinami, které mají zájem na fungování Mateřské školy Bukovinka (rodiče, pedagogičtí pracovníci, obec jako zřizovatel školky a vedení školky) a hledat cesty, jak společně školku dále rozvíjet. Výbor se dále dle potřeby může věnovat také problematice dalšího vzdělávání.

Školský výbor II.jpg
Na fotce zleva Lenka Radkovičová, Iva Grolíková, Petra Hostinská, Veronika Kotulanová, Pavel Malík, Jaroslava Rosendorfová, Aneta Majerčíková

Členstvo Školského výboru tvoří zástupci zřizovatele Mateřské školy Bukovinka (starosta Pavel Malík a místostarostka Mgr. Aneta Majerčíková), reprezentantky zákonných zástupců dětí, které navštěvují MŠ Bukovinka (Petra Hostinská, Lenka Radkovičová a Veronika Kotulanová), ředitelka MŠ Bukovinka Jaroslava Rosendorfová a zástupkyně pedagogických pracovníků MŠ Bukovinka Ing. Iva Grolíková, DiS. Zástupkyně zákonných zástupců a pedagogických pracovníků vzešly z voleb v MŠ Bukovinka, realizovaných dne 18. ledna 2023, jejichž koordinátorkou byla místostarostka Mgr. Aneta Majerčíková. Předsedou Školského výboru je starosta obce. 

Výbor se řádně schází dvakrát do roka, může být rovněž svolán mimořádně.

Zápisy ze zasedání:

2. ledna 2023 (příloha: Volební řád školského výboru)

24. dubna 2023 (příloha: Prezentace Hany Benešové, koodinátorky MAP Šlapanice)

21. května 2024