image

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Turistika > Technické památky

Technické památky

Stará huť u Adamova

Objekty Staré huti jsou umístněny v Josefovském údolí u Křtinského potoka přibližně 3 kilometry východně od Adamova. Jsou pozůstatkem hutnického komplexu, který zde nechal počátkem 18. století vybudovat kníže Jan Adam z Liechtensteina. Vysoká pec byla vystavěna v roce 1746, koncem 18. století pak byla přestavěna. Podnik se zaměřoval na výrobu pro armádu. Koncem 19. století však byl pro nerentabilnost uzavřen. V roce 1971 byla zahájena rekonstrukce areálu, který později převzalo Technické muzeum Brno (TMB). Po dokončení v roce 1984 byla otevřena i expozice.

Památkový areál státní technické rezervace Stará huť se rozkládá na ploše téměř 12 hektarů. Dominantou celého areálu je vysoká dřevouhelná železářská pec, jejíž mohutná stavba o základně 12 x 12 metrů dosahuje desetimetrové výše. Expozici doplňují dvě menší pece na pálení vápna, rampy, bývalá modelárna nazývaná Kameňák a obytná budova. V budově bývalé modelárny je instalována expozice Železářství střední části Moravského krasu. Přízemí budovy je věnováno počátkům metalurgie železa, v poschodí je pozornost zaměřena na vysoké pece, které byly v Moravském krasu budovány od poloviny 17. století, a zvláště pak vlastnímu objektu a provozu hutě. Jsou zde instalovány modely, z nichž mnohé jsou pohyblivé, ukázky místních rud, archeologické nálezy, litinové výrobky atd. Součástí aktivit TMB jsou příležitostné experimentální a ukázkové tavby v replikách slovanských železářských pecí, které byly odkryty v okolí na více jak patnácti lokalitách. V areálu vzniká i muzeum kusových železářských pecí pod širým nebem.

Otevírací doba:

duben – říjen: úterý – neděle, svátky 9 – 17 hodin

polední přestávka 12 – 13 hodin

poslední vstup do objektu v 16.30

v úterý po státním svátku zavřeno

Vstupné:

  • Základní: 50 Kč
  • Snížené:  25 Kč

Větrný mlýn v Rudici

Větrný mlýn č.p. 90 stojí na vyvýšině Tumperk v jihovýchodní části obce Rudice. Mlýn je holandského typu s kamennou kruhovou zdí, silnou u země 135 cm, a o výšce 7,5 m. Původně měl otáčivou střechu na dřevěné válečkové dráze pokrytou šindelem, a postavili jej v roce 1865 manželé Matěj a Františka Ševčíkovi. Během své historie měl několikrát namále, a kromě období své největší slávy byly doby, kdy byl naprosto zanedbán.

V letech 1922 - 1947 zde bylo provedeno několik oprav, od roku 1968 začali o mlýn pečovat manželé Vaverkovi z Brna. V roce 1994 v něm byla realizována muzejní expozice, která je rozčleněna do tří hlavních částí.

Otevírací doba:

duben - říjen: úterý - neděle 9:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00

Mimo sezónu: sobota, neděle

Vstupné:

  • Základní:  30 Kč
  • Snížené: 10 Kč

Větrný mlýn v Ruprechtově

Větrný mlýn postavil r. 1873 Cyril Wágner původně jako klasický větrný mlýn holandského typu. V této době měl ještě mechanismus mlýnu konvenční podobu kruhu se čtyřmi lopatkami. Střecha mlýna byla ovšem otáčivá, pohybovala se proti větru na železných rolnách. V době po první válce silný poryv větru střechu odnesl a poničil. Tehdy došlo k zrekonstruování technicky nového a co do výkonnosti silnějšího mechanismu - tzv. Halladayovy turbíny, která ve své době představovala technický vrchol pokud se týče větrného pohonu.

Jednotlivá křidélka na obruči kruhu lze naklápět třemi různými způsoby, a tak korigovat výkonnost mechanismu, v případě hrozící destrukce silným větrem lze kolo úplně zastavit. Halladayova turbína je v Evropě raritou, v České republice zejména. Svůj původ má v Americe, kde byla využívána zejména k čerpání vody ze studní. Na našem území se mají vyskytovat pouze tři mlýny s tímto mechanismem.

V době socialistického státu tato skutečnost bohužel nikoho nezajímala a mlýn rapidně chátral a byl využíván jen jako sklad místního družstva. K obnovení mechanismu došlo až po revoluci v roce 1989. V dnešní době funguje trubína na střeše již jen jako dekorace, mlýn jako takový nepracuje a byť samotná turbína funguje, není její energie využívána.

V letech 1993–95 byl opraven a dnes slouží jako muzeum.

Webové stránky

Zdroj: internet