image

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva


Sbírka právních předpisů

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Vyhlášky obce

Název vyhlášky Účinnost
OZV č. 4/2023 - Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství  16. 09. 2023
OZV č. 3/2023, kterou se stanoví školský obvod mateřské školy zřízené obcí Bukovinka a část školského obvodu základní školy zřízené obcí Bukovina 16. 09. 2023
OZV č. 2/2023 o regulaci hlučných činností 16. 09. 2023
OZV č. 1/2023 k zajištění udržování čistoty ulic 16. 09. 2023
OZV č. 1/2022 - Místní poplatek ze psů 01.01.2023
OZV č. 4/2021 - Sběrná místa na tříděný odpad (příloha č. 1) 01.01.2022 
OZV č. 4/2021 - O obecním systému odpadového hospodářství 01.01.2022
OZV č. 3/2021 - O místním poplatku - odpady 01.01.2022
OZV č. 2/2021 - O nočním klidu 15.09.2021
OZV č. 1/2021 - O místním poplatku z pobytu 26.03.2021
OZV č. 8/2019 - Psi 17.01.2020
OZV č. 5/2019 - O zrušení starého řádu veřejného pohřebiště 16.11.2019
Řád veřejného pohřebiště Bukovinka 16.11.2019
5-2019 - Nařízení podomní prodej, Doporučený postup - podomní prodej 31.05.2019
OZV č. 4/2009 - Zrušení vyhlášky o dani z nemovitostí 26.11.2009
OZV č. 2/2004 - Zrušení příspěvku rodičů na žáka MŠ 01.01.2005
Odkaz na webové stránky Sbírky právních předpisů

Veřejná zasedání zastupitelstva obce

Kategorie: