image

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Současnost

Současnost

Obec Bukovinka se nachází na jihovýchodě okresu Blansko, v severní části JM kraje jako nejodlehlejší vesnice blanenského okresu

Obecné informace

Okolí obce má charakter zvlněné krajiny, samotná obec se nachází ze všech okolních obcí v nejvyšší nadm. výšce cca 523 m n.m. Katastr obce je geologicky jednotný, tvoří ho souvrstvi slepence, jehož stáří se datuje zhruba do období před 350 tis. lety. Oblast vápencového Moravského krasu do katastru obce nezasahuje. Bukovinka je součástí Drahanské vrchoviny. Katastr Bukovinky leží na rozvodí tři potoků - Křtinského, Rakovce a Říčky, patří do povodí Litavy a úmoří Černého moře. Samotnou vesnici protékají potoky Malý Rakovec a Strhovec, na němž se rozlévá stejnojmenný rybník, v obci spíš zvaný Brodek. Jen poměrně malou plochu v katastru obce zabírají louky a pole, okolí obce je tvořeno smíšenými a jehličnatými lesy. Starší porosty jsou zastoupeny bukem, v mladších převládá smrk.

Orná půda je využívána k pěstování plodin nenáročných na teploty. Významná průmyslová výroba se zde nenachází.
Obcí prochází pouze jedna komunikace a to silnice III. třídy, ostatní jsou pouze místní a účelové komunikace spojující většinou časti obce. V rámci hromadné dopravy patří obec od roku 2004 do IDS JMK.

Vesnice se neformálně dělí na několik části: Dědina, Dolňák, Pindula, Nová čtvrt, Černý les, U brněnské cesty. Historické jádro tvoří nepravidelná částečně zastavěná náves obklopená různorodou zástavbou.

V rámci infrastruktury je zde vybudován Wi-Fi přístup na internet, na katastru jsou zastoupeni všichni mobilní operátoři, příjem rozhlasového a televizního signálu zajištuje radiokomunikační stanice Kojál. Chybí zde pošta. V obci se nenachází také žádné zdravotnické zařízení ani lékárna, ze školských zařízení Bukovinka disponuje MŠ. ZŠ navštěvují děti 1. stupně v sousední Bukovině.

Obec je zásobována pitnou vodou za skupinového vodovodu Bukovinka - Bukovina. Elektrická energie je dovedena do dvou transformátorů, v současné době je zahájeno řízení k výstavbě třetího v lokalitě Černý les. V roce 1997 byla obec plynofikována.

Znakem obce je větvička se třemi žaludy (dodnes se neví, proč zrovna žaludy). Oficiálně se používá od 17. dubna 2009.

V roce 2015 je v Bukovince evidováno 531 obyvatel a cca 225 domů.

Zdroj: Lucie Antonická - Bukovinka, internet

Na jaře roku 2024 má Bukovinka 614 obyvatel a cca 255 domů.