image

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Likvidace odpadních vod

Likvidace odpadních vodVážení spoluobčané,

naposledy a důrazně se na Vás obracíme ve věci znečišťování místních vodotečí a kanalizace, a to odpadními vodami (fekáliemi) z rodinných domů. Věříme, že většina z Vás, vlastníků nemovitostí s jímkou na vyvážení (septik, žumpa), dodržuje její pravidelný vývoz. Ačkoli se situace oproti poslední podzimní výzvě zlepšila, jsou mezi námi stále někteří spoluobčané, kteří nerespektují tato pravidla a přímým vypouštěním fekálií ze svých jímek neustále znečišťují místní vodoteče a kanalizaci a zamořují obec nepříjemným zápachem. Apelujeme tímto na tyto případné „hříšníky“, aby přehodnotili své nezákonné jednání a začali své jímky vyvážet tak, jak stanovuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v účinném znění. Pokuta za tuto nezákonnou činnost není malá, vodoprávní úřad může uložit pokutu až do výše 100.000,- Kč.

V případě kontroly Českou inspekcí životního prostředí nebo příslušným vodoprávním úřadem je vlastník nemovitosti povinen předložit, kolik odpadu nechal ze své jímky odvézt, a to za období posledních dvou let, což by mělo odpovídat poměrové spotřebě vody v dané domácnosti. Na základě přímého zjištění nebo podaného podnětu má obec povinnost celou záležitost předat výše uvedeným příslušným úřadům k prošetření.

Věříme, že toto upozornění bude pro ty, kteří nerespektují pravidla likvidace odpadních vod, varováním před případnými kontrolami a vysokými pokutami.

Přikládáme i aktuální fotografii, co nám v případě vypouštění fekálií teče místní kanalizací do našich vodotečí. Snažme se společně chránit naše okolí, nenechejme si znepříjemňovat život v Bukovince znečišťováním svého okolí nezodpovědnými jednotlivci.

  

Pavel Malík – starosta obce Bukovinka