image

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Rybáři

Rybáři

Rybáři v Bukovince jsou zaštítěni organizací MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s. - pobočný spolek Blansko. Hlavní činností naší lokální buňky je rybářský kroužek, zaměřený na environmentální výchovu mládeže s důrazem na výkon rybářského práva.

rybář.jpgTato volnočasová aktivita navazuje na tradiční vesnický kolorit, který býval po dlouhá staletí zábavou pro celé generace dětí. Díky rozvoji informačních technologií a dalších možností trávení volného času průběžně docházelo k upozadění této aktivity, a proto vznikla v roce 2022 myšlenka otevřít mládeži možnost získávat dovednosti a povědomí v oboru rybolovu. Za tuto poměrně krátkou dobu se podařilo úspěšně rozšířit rybářskou obec o nemalou část rybářské mládeže.

Pro koho je rybářský kroužek vhodný?

Pro mládež od 8 - 14 let

Kdy kroužek probíhá?

Přibližně od poloviny října do dubna následujícího roku. Scházíme se 1 x za 14 dní ve středu. Setkání trvá 45 minut.

16:45 - 17:30

Jak kroužek probíhá?

Kroužek je veden především formou diskuse, prací s učebnicí a pracovním sešitem spolu s praktickými ukázkami. 

V jarním období mládež navštíví rybník, kde dochází k praktické výuce v terénu.

Jak a kdy probíhají závěrečné zkoušky?

Zkoušky probíhají zpravidla mezi březnem a dubnem, dle organizačních možností.

Co je obsahem závěrečných zkoušek?

Znalost konkrétních druhů ryb a jejich chování, druhy rybolovných technik, rybářský zákon a prokázání technické schopnosti přípravy rybolovného nářadí.

 

Kontakt: David Kopka 

rybaribukovinka@centrum.cz

tel.: 722  513 389 / 773 110 801