image

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Plán rozvoje sportu

Plán rozvoje sportu

Strategický dokument obce Bukovinka k rozvoji sportovních aktivit byl schválen zastupitelstvem dne 30. 8. 2021. Obsahuje dva strategické cíle a s nimi související priority:

1. Sport dětí a mládeže

Priority:
- údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce, jejich případná modernizace v
souladu s potřebami obce (workoutové hřiště)
- údržba stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce, jejich případná modernizace v souladu s
potřebami obce
- podpora rozvoje tělesné výchovy a pohybových aktivit ve školských zařízení obce
- podpora sportovních akcí a organizačního zajištění sportovních akcí pro děti a mládež
- podpora a rozvoj talentovaných dětí a mládeže

2. Sport pro všechny

Priority:

- údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce, jejich případná modernizace v
souladu s potřebami obce
- podpora údržby sportovních zařízení ve vlastnictví spolků
- podpora, příp. spolupořadatelství sportovních akcí
- podpora nejrůznějších pohybových aktivit např. tanec, cvičení (pronájem sálu v prostorách ve
vlastnictví obce)
- podpora úspěšných místních sportovců

Celý dokument ke stažení